Ga naar de inhoud

De Ultieme Gids: Mindfulness Voor Beginners

In het jaar 2000 wijdde ik mij volledig aan mijn carrière. Ik was kortgeleden door een werkgever uit de Verenigde Staten aangesteld om te helpen bij het opzetten van hun activiteiten in Brazilië. Mijn verantwoordelijkheden omvatten het opzetten van teams, het ontwikkelen van processen voor veldwerk, gegevensverzameling, analyse, rapportage en presentaties. Deze rol bracht enorme druk met zich mee. Om deze stress te beheren, en later uit oprechte passie, begon ik met het beoefenen van de DeRose Method.

Nu, in 2024, na een kwart eeuw toegewijd te hebben aan het bestuderen en trainen in deze Methode, en deze nu al meer dan 15 jaar te onderwijzen, ben ik veel informatie en inzichten tegengekomen. Hoewel sommige daarvan nuttig waren, waren anderen nogal twijfelachtig. In het huidige tijdperk, dat gedomineerd wordt door zoekmachine optimalisatie, door kunstmatige intelligentie gegenereerde inhoud, en wijdverspreide desinformatie, is de situatie verder verslechterd.

Daarom heb ik besloten dat het tijd is om mijn uitgebreide ervaring te bundelen en deze te gebruiken om "De Ultieme Gids voor Mindfulness voor Beginners" te creëren. Deze gids verzamelt alles wat ik heb geleerd, geoefend en onderwezen over Mindfulness, georganiseerd in een toegankelijk formaat. 

Deze pagina is een aanvullende pagina bij mijn algemene pagina over Mindfulness. Als dit te gedetailleerd is, ben je welkom om op deze pagina te blijven. Als je klaar bent voor een diepe duik, volg me dan naar de volgende sectie!

Sectie 1: Begrip van Mindfulness

Wat is Mindfulness?

De beste definitie van mindfulness is "hier en nu aanwezig zijn". Mindfulness is het vermogen om je aandacht, je concentratie en je focus te behouden bij alles wat je doet.

Wanneer en waar komt het vandaan?

De term mindfulness werd voor het eerst gebruikt in het Westen in de jaren 70 met het doel deze techniek te gebruiken om stress te beheren. Echter, de oorsprong van dit concept dateert van meer dan 5000 jaar geleden en werd oorspronkelijk dháraná genoemd.

Voor wie is het?

Iedereen, van professionals die beter willen presteren op hun werk tot individuen die hun dagelijkse ervaringen willen verrijken, kan profiteren van deze verhoogde staat van bewustzijn, concentratie en aanwezigheid die mindfulness biedt.

Waarom zou ik het leren?

Hoewel mindfulness kan worden gebruikt als een hulpmiddel voor het beheersen van stress of emotionele uitdagingen, kan het ook zoveel meer bieden: het maakt je ervaring van elk moment dat je bestaat opmerkelijk en iets waaruit je voldoening kunt halen.

Wat is GEEN mindfulness? Wat is McMindfulness?

McMindfulness is een ondermaatse, consumentgerichte versie die vaak overal online wordt gevonden. Het verhaspelt willekeurig elementen uit verschillende tradities, waardoor de diepgaande beoefening van mindfulness wordt gedegradeerd tot een vermarktbare handelswaar met weinig oog voor authenticiteit of kwaliteit. Vaak is het enige doel van deze praktijk om de gebruikers te kalmeren en te ontspannen, en de marketing verwarret vaak mindfulness met meditatie of beweert zelfs dat dit echt een ‘mindfulness meditatie’ is, een duidelijk teken dat dit werkelijk gewoon McMindfulness is, de laagwaardige, fastfood-versie. Dit is GEEN mindfulness.

Oké! Nu we de basis hebben behandeld, is het tijd om meer in detail te treden.

De Oorsprong van Mindfulness

In de jaren 70 was een Amerikaanse professor emeritus van geneeskunde genaamd Jon Kabat-Zinn bezorgd over stress, dus richtte hij de 'Stress Reduction Clinic' op aan de Universiteit van Massachusetts Medical School. Toen hij nog student was, kwam hij in contact met vele oosterse filosofieën zoals Zen Boeddhisme, verschillende varianten van modern Yôga en zelfs Vêdantá - als je meer wilt weten over deze termen, hun relaties en de lange chronologie van Oosterse Filosofieën, word dan lid van onze DeRose School Amsterdam. Dit leidde hem tot het oprichten van het ‘Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society’, en zo werd de term “mindfulness” geïntroduceerd in het Westen.

Aangezien deze Ultieme Gids voor Mindfulness echt voor beginners is, moet ik iets uitleggen over de eerder genoemde Oosterse Filosofieën. Ze zijn allemaal ontstaan in een ver verleden, in een beschaving die verdween (academische consensus suggereert dat ze met geweld werden veroverd en veel van hun ideeën, gebruiken en inzichten werden aangepast door hun veroveraars) rond 1500 v.Chr. Deze beschaving bezette een gebied dat vandaag de dag de grens tussen India en Pakistan is, langs de vallei van de Indus Rivier en dus, hebben archeologen hen de Indus Vallei Beschaving genoemd (ook bekend als Harrapan, naar de naam van een stad of Dravidisch, naar een etniciteit). De concepten die in deze beschaving ontstonden, werden vervolgens door de eeuwen heen aangepast en vormden de basis van het hindoeïsme (dat Yôga omvat), boeddhisme en vele anderen.

Archeologen kunnen nog steeds de taal van deze beschaving niet ontcijferen, maar het zeer concept van wat later mindfulness werd genoemd, heette oorspronkelijk dháraná - wat een Sanskriet term is die mentale concentratie betekent.

Nu je de term dháraná en zijn betekenis kent, ga ik deze in de onderstaande tekst gebruiken, hoewel ik soms ook naar dit concept zal verwijzen als mindfulness om onnodige herhaling te voorkomen.

In zijn aller oorsprong was dháraná (of mindfulness) een proces van mentale concentratie dat het individu in staat stelde hun ervaring van het zeer moment van bestaan te verbeteren. Mindfulness, dat millennia voor het boeddhisme ontstond, was niet bedoeld voor gezondheidsverbetering, ook al kunnen dergelijke resultaten optreden als bijwerking. Het is zoals zeggen dat dans, vechtsporten, of sporten als doel gewichtsverlies hebben - hoewel ze gewichtsverlies kunnen bereiken als bijwerking, is hun doel veel dieper dan deze enkele bijwerking.

Sectie 2: Het Kernprincipe van Mindfulness

Wat is de kern van mindfulness?

In essentie gaat mindfulness over het verlichten van de duisternis van mentale automatisering, die iemand het gevoel kan geven dat het leven aan hen voorbijgaat.

Wat is het niet?

Eenvoudig gezegd: mindfulness is GEEN meditatie. In plaats daarvan is mindfulness (dháraná) de noodzakelijke fase die het individu voorbereidt op meditatie (dhyána).

NEUROWETENSCHAP BEVESTIGT

Volgens Dr. Renata Coura, een neurowetenschapper en tevens directeur van een van de DeRose Method scholen in Parijs, tonen studies aan dat 96% tot 98% van onze dagelijkse handelingen automatisch wordt uitgevoerd. We leven in een staat van geconditioneerd gedrag. Om dit patroon te doorbreken, moet men de hersenen een andere stimulus bieden, net zoals we het lichaam zouden oefenen bij het uitvoeren van een fysieke activiteit.

Om uit deze eindeloze automatisering van het leven te breken, is mindfulness de sleutel.

De automatisering van de repetitieve processen die een persoon doet, wordt conditionering genoemd. Conditionering is een noodzakelijk aspect van het menselijk bestaan. Het is nodig omdat automatisering het energieverbruik van onze hersenen verlaagt en ons in staat stelt meer te produceren.

Stel je voor dat het proces van lopen niet geautomatiseerd was – als je elke keer dat je moest lopen, met grote mentale verwerking en energieverbruik moest uitvogelen hoe je je gewicht verplaatst, hoe je een been naar voren beweegt om niet te vallen en vervolgens het andere om het proces voort te zetten, en uiteindelijk, hoe te stoppen. Dit is een reden waarom robotica en AI zoveel moeite hebben met de eenvoudigste menselijke processen. De definitie van goed worden in iets, van meesterschap, gaat over het trainen en herhalen van iets totdat het automatisch wordt. Zonder automatisering zou de ‘energetische kost’ het leven een prohibitieve activiteit maken.

We voeren veel repetitieve processen uit in ons leven – bijvoorbeeld de taken die je op je werk doet, of de cycli van dag/nacht, weken, maanden, seizoenen, jaren. Naarmate we deze herhaling ervaren, zullen onze geesten streven naar het automatiseren van ons leven om energie te besparen.

Echter, een onbedoeld gevolg is dat, als leven automatisch wordt, we het niet volledig ervaren; leven wordt een achtergrondactiviteit. Als je het gevoel hebt dat het jaar te snel voorbij is gegaan, is het waarschijnlijk dat je niet elk moment van je eigen leven volledig hebt geleefd in deze periode. Je leven wordt een achtergrondactiviteit.

Als je niet wilt ervaren dat de tijd aan je voorbijgaat, hoef je alleen maar aandacht te besteden. Dit is wat, meer dan 5000 jaar geleden, de Indus Vallei Beschaving al had uitgewerkt. Ze noemden het proces van uit deze automatisering breken dháraná!

Mindfulness en Meditatie

Sinds de introductie van het concept mindfulness in het Westen in de jaren 70 was er veel verwarring tussen dit en meditatie. Na verloop van tijd (en mogelijk door een gebrek aan experts op deze onderwerpen in het Westen) werden deze twee technieken nog meer verward tot een mate waar vandaag de dag veel mensen deze termen door elkaar gebruiken.

Bij de oprichting was dháraná de fundamentele stap om een beoefenaar in staat te stellen een hogere staat van bewustzijn te bereiken, genoemd dhyána, of meditatie.

Met andere woorden, ze zijn zeker niet hetzelfde. In plaats daarvan zijn het unieke stappen die nodig zijn om een hogere staat van bewustzijn te bereiken. Het doel van mindfulness en meditatie oefeningen is simpelweg om te voorkomen dat je rationele geest, onder invloed van emoties, interfereert met je perceptie van de realiteit, en om te voorkomen dat het het proces van intuïtie blokkeert, wat veel efficiënter is dan het mentale proces. De resultaten zijn een verhoogd bewustzijn van het dagelijks leven, om je bewustzijn te laten schijnen op je gewoonten, patronen en beslissingen die zo automatisch zijn dat ze ons het grootste deel van de tijd onzichtbaar worden.

Wanneer je getraind bent in en dháraná kunt ervaren, zul je in staat zijn om elk moment dat je bestaat te genieten, om hoge prestaties te bereiken in je werk, sport en leven, met andere woorden, om een completer en doelgerichter leven te leiden.

Sectie 3: Mindfulness en de DeRose Method

Wat is de DeRose Method?

De DeRose Method is een trainingsproces voor volwassenen over hoe het leven op een minder gecompliceerde manier te leven, hoe welzijn, prestaties en zelfkennis te verbeteren. We onderwijzen mindfulness, meditatie, ademhalingstechnieken, concepten en nog veel, veel meer!

DeROSE Amsterdam Blue on transparent

Waarom zou je mindfulness leren met de DeRose Method?

Hoewel je uitmuntendheid in mindfulness zult krijgen, onderwijzen we het niet als een geïsoleerde praktijk; mindfulness is onderdeel van een uitgebreid systeem dat fysiek welzijn, emotionele intelligentie, en mentale helderheid omvat, en veel meer. Ons doel is om je te leren je maximale potentieel te bereiken en je beste leven te leven.

Hoe kan ik beter worden in mindfulness?

De beoefening van mindfulness alleen zal je slechts tot een bepaald punt brengen, wanneer je andere technieken toevoegt en combineert zoals goede voeding, intelligente fysieke technieken, ademhaling en meer, kun je nog hogere staten bereiken.

Is er meer voorbij mindfulness?

Zoals hierboven uitgelegd, is mindfulness een stap voor meditatie. Als je verder wilt gaan, is mijn suggestie dat je lid wordt van de DeRose Method Amsterdam en alles ontdekt wat de DeRose Method te bieden heeft.

De DeRose Method

De DeRose Method is een systeem dat zijn studenten leert hoe ze hun prestaties op werk en in het leven kunnen verbeteren, hoe je jezelf beter kunt kennen, hoe je de energie en vitaliteit kunt hebben om je dromen te bereiken, en hoe je een betere levenskwaliteit kunt hebben. We bereiken deze ongelooflijke doelstellingen door de studenten technieken en concepten te onderwijzen. De technieken zijn fysiek; je traint ze in een les zodat je je focus, kracht, flexibiliteit, je ademhaling, jezelf kunt verbeteren. De concepten zijn suggesties over hoe we de wereld om ons heen beter kunnen begrijpen, de manier waarop we de relatie met onszelf en anderen beheren.

Hoewel dit een ambitieus voorstel is, spreken de resultaten voor zich. Sinds de start in 1960, traceert de DeRose Method zijn oorsprong terug naar de meeste hoofdsteden van de wereld: Amsterdam, Buenos Aires, Barcelona, Lissabon, Londen, New York, Parijs, Rome, Rio, en São Paulo. Meer dan 20 duizend mensen, in twaalf landen, beoefenen deze methode.

DeRose (vaak verkort ik onze naam, maar verwar deze korte versie niet met professor DeRose de persoon) bestaat uit Technieken en Concepten die samen je leren het meeste uit je leven te halen.

De Concepten van de DeRose Method behandelen twee zeer brede aspecten: speculatie en gedrag. Speculatieve Filosofie verwijst naar een filosofische traditie die zich richt op abstracte, theoretische vragen over de aard van realiteit, het universum, en onze plaats daarin. Terwijl Gedragsfilosofie, aan de andere kant, zich focust op de studie van menselijk gedrag en de onderliggende motivaties. Dit type filosofie houdt zich bezig met praktische vragen over hoe mensen handelen, denken, en voelen, en zoekt naar het begrijpen van de factoren die menselijk gedrag beïnvloeden. Ik vat onze concepten vaak samen als: ons plaats in het universum begrijpen (speculatief) en hoe we de relaties met onszelf en anderen beheren (gedragsmatig).

Als je meer wilt leren over de concepten van de DeRose Method, lees dit artikel dat veel dieper op het onderwerp ingaat: [Ontdek de concepten van de DeRose Method](https://deroseamsterdam.nl/en/meditation/discover-the-concepts-of-the-derose-method/).

De Technieken van de DeRose Method zijn de elementen die we trainen met een bepaalde frequentie – bij de DeRose Method Amsterdam kunnen onze leden elke dag de technieken trainen, in klassen die 25 minuten of 55 minuten lang kunnen zijn. Onder de Technieken die we onderwijzen bevinden zich ademhaling, meditatie, intelligente fysieke technieken en nog veel meer.

Als je meer wilt weten over onze technieken, lees dit artikel dat gedetailleerder is over het onderwerp.

Deze gids zou een boek worden als we zouden verkennen hoe alle technieken interacteren en de impact die dit heeft op je ervaring met mindfulness. Dus onze aanbeveling is dat je contact opneemt met de DeRose Method Amsterdam en je vandaag nog aanmeldt voor een gratis proefles.

DeRose Mindfulness

Mentale concentratie, dháraná, mindfulness, is om vele redenen geweldig en kan verbazingwekkende effecten produceren. Het is echter belangrijk om verwachtingen te temperen. Het is een vaardigheid, daarom kun je mindfulness training ervaren en steeds beter worden in het uitvoeren van deze techniek wanneer je wilt. Het is iets dat je leert, traint en perfectioneert om als een vaardigheid te hebben die je op elk gewenst moment in je leven kunt gebruiken.

 • Wanneer je geest geconcentreerd is, ben je productiever. 
 • Wanneer je geest geconcentreerd is, kun je perspectief krijgen.
 • Wanneer je geest geconcentreerd is, kun je een pauze nemen van het dagelijkse lawaai, afleidingen en mentale vervuiling van het moderne leven, wat werkt als een reset. 

De aanpak van de DeRose Method is om zijn studenten te leren hoe ze de techniek moeten doen, ze te trainen in de uitvoering en te focussen op hoe deze techniek het hele leven beter kan maken.

Sectie 4: Beginnen met Mindfulness Beoefening

Hoe begin ik?

De beoefening van mindfulness bestaat uit het diep verbinden met je vijf zintuigen en in het proces een hoge mate van mentale concentratie op deze taak bereiken. Er zijn veel oefeningen die ons helpen deze staat te bereiken, die we aan onze leden onderwijzen.

Hoe weet ik dat het werkt?

Een staat van mentale concentratie is een waarin het individu zich bewust is van zichzelf en van het moment waarin ze bestaan. Als je in je beoefening een gevoel van welzijn ervaart, is dit een geweldig eerste teken van succes.

Hoe kan ik succesvol mindfulness toepassen in mijn leven?

Er is geen simpele manier, je moet trainen om er goed in te zijn: discipline en consistentie. Zodra je gewend raakt aan het naar wil concentreren, zul je zelfs alledaagse dingen meer gaan opmerken – effectief verhoog je je subjectieve levensduur.

Beginnen met mindfulness

Professor DeRose schreef ooit het volgende:

Voordat ik begon met schrijven, zette ik mijn telefoon uit, sloot alle apps op mijn computer, sloot mijn ogen en begon mijn ademhaling, mijn emoties en mijn gemoedstoestand te observeren. Ik bereidde me voor op de taak van het schrijven. Dit deed ik allemaal zodat ik volledig aanwezig kon zijn, zonder afleidingen, en optimaal gebruik kon maken van mijn beperkte tijd. Hoewel het lijkt alsof ik een meditatietechniek deed, deed ik die acties hierboven niet met de intentie om te mediteren, noch om stress te verminderen.

DeRose Method studenten, ervaren of beginners, kunnen de bovenstaande acties uitvoeren om mindfulness praktisch in hun leven toe te passen. Echter, eenmaal getraind in de DeRose Method, kan de beoefenaar simpelweg een ademhalingscyclus doen om deze mentale staat te betreden, om echt aanwezig te zijn en deze staat onder alle omstandigheden te kunnen bereiken.

Dit lijkt een geweldige tip voor ons allemaal om te beginnen met onze training voor beginners. Volg dus elke stap hieronder om zelf met je training te beginnen:

 1. Verwijder afleidingen – leg je telefoon weg, zet 'niet storen' aan, zet alle achtergrondgeluiden of TV of iets anders uit. De plek waar je besluit je training te doen, zal invloed hebben op je prestaties, dus zorg ervoor dat je een paar momenten alleen kunt zijn en je aan de training kunt wijden.
 2. Maak het jezelf gemakkelijk – er zijn een paar posities die de ervaring kunnen verbeteren, maar vooral in het begin is het belangrijk om comfort te prioriteren. Later, als je getraind bent in de technieken van de DeRose Method en meer kracht, flexibiliteit en vitaliteit begint te ervaren, zul je onze voorgestelde posities zo comfortabel vinden dat je er uren in zou kunnen blijven.Maar als beginner wil je vermijden dat je aandacht wordt afgeleid door ongemak.
  1. De ideale positie is zittend op de grond, met gekruiste benen en je handen rustend op je knieën. Echter, als je voelt dat na een moment je lichaam je aandacht gaat eisen en je verhindert in concentratie te slagen, prioriteer dan je comfort.
  2. Als je kunt vermijden om te gaan liggen, doe dat dan. Het is erg makkelijk om in slaap te vallen wanneer je ligt en sommige mensen kunnen dit bijeffect ervaren tijdens hun training.
  3. Je mag zitten op een stoel, bank of iets dergelijks. Probeer indien mogelijk je rug recht te houden, maar weer, je spieren kunnen moe worden dus leun achterover als je wilt.
 3. Begin – net als in het voorbeeld van Professor DeRose hierboven, begin door:
  1. Je ogen te sluiten. Wanneer je je ogen sluit kunnen we afleidingen verder beperken en wordt het gemakkelijker om jezelf te observeren.
  2. Je ademhaling te vertragen. Gebruik uitsluitend je neusgaten, adem langzaam en diep in en uit. Probeer zo diep mogelijk adem te halen zo langzaam als je kunt. Terwijl je je ademhaling vertraagt, begin jezelf in meer detail te observeren.
  3. Let op je emoties. Emoties zijn van nature vluchtig. Dus noteer hoe je je voelt en wees je ervan bewust dat je emoties het volgende moment zullen verschuiven. Door te gaan zitten en te trainen geef je jezelf eigenlijk het cadeau van het heden. Accepteer dit geschenk en laat zelfs een zachte glimlach toe. Je zult veel betere resultaten vinden wanneer je echt glimlacht.
  4. Begin te concentreren. Onze geesten zijn van nature druk. We zoeken altijd naar nieuwigheden en afleidingen. Echter, op dit moment zal je doel zijn om je te concentreren op je ademhaling, op je emoties. Gedachten en afleidingen zullen plotseling arriveren, laat ze hun momentum behouden en net zo snel als ze kwamen laten ze vertrekken. Breng je aandacht terug naar je ademhaling of naar je emoties en houd je aandacht daar. Zodra je concentreert, doe je dháraná!
  5. Vermijd vermoeidheid. Na een minuut of twee, voltooi de techniek. Het is beter om vroeg te eindigen dan een verzadigingspunt te bereiken waar je geest niet langer wil trainen. Wanneer je de trainingstijd beperkt, kun je dagelijks blijven trainen of zelfs twee keer, 's ochtends en 's avonds, om je vooruitgang te versnellen.

Nu we de basis hebben van de eerste training, waar gaan we heen? We trainen meer. We behouden de training totdat het zo gemakkelijk voor je is om deze mentale concentratie te bereiken dat je "simpelweg een ademhalingscyclus kunt doen om deze mentale staat te betreden".

Wanneer je deze fase bereikt, zul je merken dat je natuurlijk verlangt naar deze staat van mentale concentratie en rust, en dat je begint te experimenteren met deze concentratie tijdens alle activiteiten van je leven. Je kunt experimenteren door deze staat te betreden wanneer je je tanden poetst, kookt, eet, werkt, in vergaderingen bent, zelfs wanneer je met je vrienden of partner bent. De intensiteit van het moment neemt toe en elk moment dat je leeft wordt opmerkelijker.

Nu, zelfs terwijl ik deze woorden schrijf, kan ik voelen dat sommige lezers ongelovig zijn. Ik ben het ermee eens. Geloof mij niet. In plaats van mij te geloven, probeer het zelf. Mijn woorden zijn niet goed genoeg om een echte persoonlijke ervaring te vervangen. Dit was ook waar voor mij toen ik mijn reis begon.

Meld je nu aan voor een gratis proefles. (https://deroseamsterdam.nl/en/begin-now/)

Sectie 5: Veelvoorkomende Uitdagingen Overwinnen

Moeilijkheden? Welke Moeilijkheden?

Hoewel de techniek van dháraná misschien eenvoudig lijkt, hebben de meeste mensen hun leven lang juist het tegenovergestelde gedaan. Dat is oké. Daarom trainen we. Als je moeilijkheden ondervindt, zoek dan een goede leraar (echt, mijn beste suggestie is om lid te worden van DeRose Amsterdam!)

AI image in the style of Van Gogh that illustrates how to overcome common issues

Geen pad is zonder obstakels

Zoals we in de vorige sectie hebben gezien, bestaan obstakels en moeilijkheden wel degelijk. We moeten de geest trainen om in een staat te blijven waarin het zich inspant, waar het meer energie gebruikt en ons organisme geniet niet echt van deze staat. De geest voedt zich met variëteit. Het eist plezier, afleiding, diversie en uitwijding. Dit is waarom nieuwheid verkoopt. Dit is ook waarom, als we lang studeren of werken, onze geest een pauze eist zodat het door iets anders afgeleid kan worden. En als we het deze pauze geven, zal de geest veel beter functioneren zodra het terugkeert naar de activiteit waarop het zich had gefocust.

Echter, met training zullen de resultaten natuurlijkerwijs vloeien en je zou zelfs verrast kunnen zijn dat je dit eerder had geprobeerd.

Dus hier zijn 4 tips die je in gedachten moet houden:

 1. Zorg voor je lichaam door het goede voeding, intelligente fysieke technieken en organische zuiveringsactiviteiten te bieden;
 2. Zorg voor je gedrag – we moeten goede menselijke relaties cultiveren, naast het beoefenen van ademhaling, ontspanning en emotionele herprogrammering, onder andere elementen, allemaal aanwezig in de structuur van de DeRose Method.
 3. Vind een goede, gekwalificeerde leraar. Veel mensen denken dat ze alles begrijpen omdat ze een blogpost of een boek hebben gelezen. De waarheid is dat praktische ervaring hier fundamenteel is, aangezien zoveel van de techniek intern plaatsvindt. Gekwalificeerde DeRose Method leraren zou mijn aanbeveling zijn.
 4. Het is beter om gemakkelijk te beginnen. Als je je geest traint, is het het beste om vermoeidheid te vermijden. Als je de geest zijn dwangmatige afleidingen ontzegt, zal het reageren als een kind (dat het is). Aanvankelijk zal het een driftbui hebben, het zal schoppen en schreeuwen. Het zal eisen dat de oefening wordt gestopt, dat het wil vertrekken, dat het afgeleid wil worden door aan iets anders te denken, dat het dit niet meer wil doen. Alles behalve dit! Maar dan, beetje bij beetje, krijgt de geest discipline. Het begint een heel speciale voldoening te krijgen van het besteden van een paar stille momenten elke dag tijd aan zichzelf geven.

De onverwachte voordelen!

Eerder in deze Ultieme Gids voor Mindfulness voor Beginners bespraken we hoe mindfulness een verplichte eerste stap is voor het bereiken van een hogere staat van bewustzijn, dhyána (meditatie). Naarmate je traint en steeds beter wordt in dháraná, zul je nu veel dichter bij succes zijn in meditatie. Als je hier meer over wilt leren, stellen we ook een gids voor meditatie samen!

Sectie 6: Volgende Stappen op Je Mindfulness Reis

Sinds 2008, toen ik voor het eerst afstudeerde als een DeRose leraar, is mijn passie geweest om deel te nemen aan de groei, ontwikkeling en evolutie van mijn studenten. Nu is het jouw beurt. Neem de leerstellingen, de kennis, de inzichten hierin opgenomen en maak ze eigen door ze te gebruiken, te trainen en de voordelen in je eigen leven te genieten. Leer. Train. Handhaaf je discipline en consistentie in je training. Gebruik je nieuw verworven vaardigheid in alles wat je doet in het leven.

AI image depicting the next steps on the jouenry

Dus, wat zou je volgende stap kunnen zijn?

Mijn ideale en aanbevolen eerste stap is om je aan te melden voor een gratis proefles bij DeRose Amsterdam. In deze proefles zul je alles wat je hier hebt geleerd en nog veel meer ervaren, op een aangepaste, persoonlijke en leuke manier. Je zult gelijkgestemde mensen ontmoeten. Je zult onze leraren ontmoeten en alle voordelen hebben van een volledig lidmaatschap van DeRose Amsterdam. Gratis.

Maar misschien is een lidmaatschap niets voor jou. In dat geval kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief waar we alleen de meest relevante informatie zullen delen en je nooit zullen spammen. Je zult leren van onze nieuwe content en geïnformeerd worden wanneer er nieuwe Mindfulness Cursussen en meer zullen zijn!

We kijken ernaar uit om met je te verbinden!


Fabs Square headshot

Fabs Martins

Cropped DeRose Amsterdam logo on transparent

Vind je wat je leest leuk?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang alleen de belangrijkste informatie.

Wil je dit en meer leren? Meld je dan nu aan voor een gratis proefles!